ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Bưu điện Đà Nẵng 1

Địa chỉ: 01 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3652334
Số fax:
Email:

Bưu Điện Đà Nẵng 1 là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Bưu Điện thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo quyết định số 555/QĐ-TCLĐ ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.

Chức năng chính: thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng; kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát và các dịch vụ khác trên địa bàn quận Hải Châu và 04 phường (Thạc Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính và Tam Thuận) thuộc quận Thanh Khê.

Một số hình ảnh:

 

Các đơn vị khác :

Trung tâm Khai thác và Vận chuyển
Trung tâm Datapost
Bưu điện Đà Nẵng 4
Bưu điện Đà Nẵng 3
Bưu điện Đà Nẵng 2
Bưu điện Đà Nẵng 1
Bưu điện huyện Hoàng Sa