ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Bưu điện Đà Nẵng 3

Địa chỉ: 04 Trần Quang Diệu, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3.950.686
Số fax: 0511-3.950.686
Email:
Với mạng lưới 7 bưu cục trải dài trên hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Bưu điện Đà Nẵng 3 là đơn vị trực thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng. Trụ sở chính tại số 04 Trần Quang Diệu quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng với tổng số CBCNV là 63 người trong đó 1/3 có trình độ Đại học. Bưu điện Đà Nẵng 3 chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ Bưu chính – Viễn thông và tài chính Bưu chính.

Hình ảnh Bưu điện Đà Nẵng 3:

Các đơn vị khác :

Trung tâm Khai thác và Vận chuyển
Trung tâm Datapost
Bưu điện Đà Nẵng 4
Bưu điện Đà Nẵng 3
Bưu điện Đà Nẵng 2
Bưu điện Đà Nẵng 1
Bưu điện huyện Hoàng Sa