ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Bưu điện Đà Nẵng 4

Địa chỉ: 296 CMT8, phường Hoà Thọ, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3.3673.234
Số fax:
Email:

Bưu điện Đà Nẵng 4 là đơn vị trực thuộc Bưu điện Đà Nẵng, được thành lập theo quyết định số 558/QĐ-TCHC ngày 25/01/2008 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam  Chức năng chính: kinh doanh và cung cấp các dịch vụ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Một số hình ảnh Bưu điện Đà Nẵng 4:
Các đơn vị khác :

Trung tâm Khai thác và Vận chuyển
Trung tâm Datapost
Bưu điện Đà Nẵng 4
Bưu điện Đà Nẵng 3
Bưu điện Đà Nẵng 2
Bưu điện Đà Nẵng 1
Bưu điện huyện Hoàng Sa