ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Khai thác và Vận chuyển

Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3.692.500
Số fax:
Email:
Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu điện thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 647-QĐ/TCLĐ ngày 10/3/2008 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
    Đơn vị là một bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Bưu điện thành phố Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng với các đơn vị trực thuộc khác thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong một dây chuyền công nghệ Bưu chính, chuyển phát liên hoàn, thống nhất trong cả nước và có mối liên hệ với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ dưới sự điều hành thống nhất của Giám đốc Bưu điện TP Đà Nẵng.

Một số hình ảnh về Trung tâm

Các đơn vị khác :

Trung tâm Khai thác và Vận chuyển
Trung tâm Datapost
Bưu điện Đà Nẵng 4
Bưu điện Đà Nẵng 3
Bưu điện Đà Nẵng 2
Bưu điện Đà Nẵng 1
Bưu điện huyện Hoàng Sa