CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Công ty đầu tư vào đâu để trả lãi cho khách hàng?

05-08-2013

Hỏi: Công ty đầu tư vào đâu để trả lãi cho khách hàng?


Trả lời:

- Khi tham gia đầu tư thì bất kỳ khách hàng nào cũng quan tâm đến khả năng sinh lời của phương thức đầu tư lựa chọn.

- Nhằm đảm bảo tính an toàn trong đầu tư, Bộ Tài chính quy định cụ thể các hạng mục đầu tư của Công ty bảo hiểm gồm: trái phiếu chính phủ, cổ phiếu, bất động sản, ngân hàng, góp vốn với các doanh nghiệp khác.

- BHNTBĐ có bộ phận đầu tư chuyên trách lựa chọn các hạng mục đầu tư trong quy định đảm bảo nguồn thu ổn định trong thời gian dài.

- Hàng năm Công ty đều công bố lãi suất thực tế mà BHNTBĐ đạt được và chia phần lãi này lại cho khách hàng. Đồng thời, hàng năm Công ty cam kết mức lãi suất hấp dẫn ngay từ đầu năm, như năm 2013 cam kết lãi suất tối thiểu chia khách hàng 7,5%/năm và suốt thời hạn hợp đồng Công ty cam kết lãi suất tối thiểu là 3,5%/năm.

- Cho nên khi anh chị tham gia càng sớm thì thời gian tích luỹ lãi càng dài và sẽ đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn cho hợp đồng của các anh chị.

Các câu hỏi khác :

Lạm phát hay trượt giá thì sao?
Công ty cung cấp dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ Prevoir thua lỗ thì sao?
Tôi chưa tin tưởng về Bảo hiểm Nhân thọ Bưu điện Prevoir?
Một tổ chức muốn gửi tiền ở Tiết kiệm Bưu điện có được không?
Khách hàng không biết chữ có thể đến gửi tiền tiết kiệm tại PGDBĐ không?
Tôi có thể gửi tiết kiệm với số tiền tối thiểu là bao nhiêu?
Tôi muốn biết về điểm cung cấp dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện tại thành phố Đà Nẵng?
Tôi muốn gửi hoa mừng đám cưới hoặc chia buồn, tôi phải làm thế nào để gửi được
Tôi bỏ tiền vào trong bì thư để gửi, tôi phải dán tem bao nhiêu?
Khi đến Bưu điện nhận tiền tôi cần mang theo những giấy tờ gì?