CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có thể gửi tiết kiệm với số tiền tối thiểu là bao nhiêu?

24-07-2013

Hỏi: Tôi chỉ có một số tiền nhỏ để tiết kiệm, vậy tôi muốn hỏi tôi có thể gửi tiết kiệm với số tiền tối thiểu là bao nhiêu?


Trả lời:

Bạn có thể gửi tiết kiệm tại PGDBĐ dưới nhiều hình thức tiết kiệm khác nhau với số tiền giao dịch tối thiểu là 50.000 VNĐ

Các câu hỏi khác :

Tôi muốn biết về điểm cung cấp dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện tại thành phố Đà Nẵng?
Tôi muốn gửi hoa mừng đám cưới hoặc chia buồn, tôi phải làm thế nào để gửi được
Tôi bỏ tiền vào trong bì thư để gửi, tôi phải dán tem bao nhiêu?
Khi đến Bưu điện nhận tiền tôi cần mang theo những giấy tờ gì?