Dịch vụ » Hồ sơ gửi BHXH

Quý doanh nghiệp có nhu cầu yêu cầu Bưu điện thành phố Đà Nẵng đến địa chỉ để thu gom bưu gửi chuyển đến Bảo hiểm xã hội làm thủ tục xin vui lòng đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập là mã của doanh nghiệp.

GỬI HỒ SƠ ĐẾN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Các dịch vụ khác :

Chuyển phát Bưu phẩm - Bưu kiện
Chuyển phát nhanh EMS
Bưu chính Ủy thác
CPN quốc tế DHL
Phát thư báo
Cấp đổi hộ chiếu
Hồ sơ mời thầu