Dịch vụ » Hồ sơ mời thầu

Đáp ứng nhu cầu ủy thác mua hộ Hồ sơ mời thầu của khách hàng, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã cung cấp dịch vụ Hồ sơ mời thầu.

Dịch vụ Hồ sơ mời thầu (ký hiệu HSMT) là dịch vụ khách hàng ủy thác cho Bưu điện thực hiện việc mua và chuyển Hồ sơ mời thầu cho khách hàng.

Khi một đơn vị tổ chức mời thầu và thông báo bán HSMT trên các phương tiện thông tin đại chúng; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua HSMT thông qua Bưu điện vui lòng đến tại các điểm giao dịch để yêu cầu sử dụng dịch vụ. (Tham khảo địa chỉ các điểm giao dịch tại đây)

Dịch vụ HSMT được cung cấp trên cơ sở dịch vụ chuyển phát và dịch vụ chuyển tiền.

Dịch vụ được thực hiện 2 chiều:

+ Chiều đi: Chuyển tiền từ khách hàng mua HSMT đến doanh nghiệp/ tổ chức phát hành HSMT;

+ Chiều về: Chuyển HSMT cho khách hàng.

Các khoản khách hàng phải đóng:

-          Lệ phí hồ sơ mời thầu: là mức bán một bộ HSMT (gồm cả thuế VAT) do bên mời thầu quyết định theo quy định của nhà nước, tối đa 1.000.000đ đối với gói thầu trong nước (có loại HSMT không phải mua được phát miễn phí)

-          Cước dịch vụ: thu theo bảng cước quy định

Thời gian toàn trình của dịch vụ HSMT: bao gồm toàn bộ thời gian tính từ lúc nhận yêu cầu của khách hàng, mua HSMT, vận chuyển và phát HSMT về cho khách hàng (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) như sau:

-         Nội thành: từ 24 giờ đến tối đa 36 giờ

-         Liên tỉnh kề vùng: 6 ngày

-         Liên tỉnh cách vùng: 7 ngày

Các yêu cầu khách hàng cần thực hiện:

-         Cung cấp cho Bưu điện thông tin liên quan để mua HSMT: tên cơ quan tổ chức phát hành HSMT; địa chỉ, thời gian phát hành HSMT, thông báo mời thầu (chấp nhận các dạng thông báo đăng tải trên tờ thông báo mời thầu, báo, internet...), thư mời thầu và các thông tin liên quan khác nếu có.

-         Thực hiện các qui định về sử dụng dịch vụ của Bưu điện

-         Thực hiện các các yêu cầu của bên mời thầu đối với khách hàng khi mua HSMT. Trường hợp Bên mời thầu yêu cầu người đại diện cho soanh nghiệp mua HSMT phải có giấy giới thiệu, thì khách hàng phải đồng ý cho Bưu điện tự cấp giấy giới thiệu để thực hiện thủ tục thay mặt khách hàng mua HSMT và cam kết rằng hình thức đại diện này được bên mời thầu chấp nhận.

Các dịch vụ khác :

Chuyển phát Bưu phẩm - Bưu kiện
Chuyển phát nhanh EMS
Bưu chính Ủy thác
CPN quốc tế DHL
Phát thư báo
Cấp đổi hộ chiếu
Hồ sơ gửi BHXH