Dịch vụ » Phát thư báo

Dịch vụ phát thư báo tận nhà  là dịch vụ mà người sử dụng dịch vụ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thư báo một lần hay thường xuyên tại điạ chỉ nhận do mình đề nghị.

Các dịch vụ khác :

Chuyển phát Bưu phẩm - Bưu kiện
Chuyển phát nhanh EMS
Bưu chính Ủy thác
CPN quốc tế DHL
Cấp đổi hộ chiếu
Hồ sơ mời thầu
Hồ sơ gửi BHXH