Dịch vụ » Sim Bông Sen

Sim Bông Sen được thiết kế để thực hiện các chức năng:

-         Phân phối điện tử: là dịch vụ nạp tiền cho các thuê bao di động trả trước (6 nhà mạng di động), tài khoản game và các dịch vụ của bên thứ ba khác.

-         Phân phối gói dịch vụ: thuê bao thông tin di động, dịch vụ VAT

-         Thanh toán hóa đơn: là dịch vụ thu hộ, thanh toán hóa đơn cho các bên nhờ thu (VMS, AVG…)

-         Nghiệp vụ đặc biệt: là chức năng hỗ trợ các hoạt động khai thác bưu chính như báo phát, báo trả …

Các dịch vụ GTGT khác: dịch vụ chuyển tiền SMS,…

Các dịch vụ khác :

Thu cước điện thoại
Truyền hình An Viên
Thẻ điện thoại
Thẻ học ngoại ngữ