Dịch vụ » Thẻ học ngoại ngữ

Là thẻ cào có mã số để truy cập vào trang e – learning www.bea.vn (Business English Academy) để học trực tuyến các chương trình đào tạo tiếng Anh.


Các mệnh giá thẻ: 99.000 đ, 499.000 đ.

Các dịch vụ khác :

Thu cước điện thoại
Truyền hình An Viên
Thẻ điện thoại
Sim Bông Sen