Dịch vụ » Lương hưu & trợ cấp BHXH

Dịch vụ trả lương hưu và các trợ cấp bảo hiểm xã hội qua mạng lưới Bưu điện thành phố Đà Nẵng.

Dịch vụ tận dụng và phát huy được nguồn lực con người và mạng lưới đầu tư, từng bước thể hiện được vai trò của Bưu chính quốc gia trong việc tiếp cận và cung cấp các dịch vụ công của nhà nước đến cộng đồng. Góp phần nâng cao công tác an sinh xã hội nhằm đem lại lợi ích cho người được thụ hưởng:
- Nhận đủ số tiền, đúng thời gian quy định.
- Hệ thống điểm phục vụ thuận tiện cho việc đi lại.
- Thời gian chi trả ổn định kéo dài theo giờ phục vụ của Bưu điện.
- Được phục vụ trân trọng bởi nhân viên chuyên nghiệp.


Các dịch vụ khác :

Chuyển tiền
Tiết kiệm bưu điện
Dịch vụ Thu hộ
Bảo hiểm
Điện hoa Quà tặng
Chuyển tiền nhanh PayPost
BH xã hội TN, BH Y tế TĐ